Lịch công tác
Đóng
Kế hoạch công tác trọng tâmKế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 10 năm 2015

Kế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 09 năm 2015

Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 6 năm 2015
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 5 năm 2015
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 4 năm 2015
Kế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 3 năm 2015

Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 02 năm 2015
Kế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 01 năm 2015

Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 12 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 11 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 10 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 9 năm 2014

Kế hoạch công tác trọng tâm

Tháng 7 và tháng 8 năm 2014

Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 6 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 5 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 04 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 03 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 02 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 01 năm 2014
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 12 năm 2013
Báo cáo tháng 10, kế hoạch tháng 11
Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
Kế hoạch công tác trọng tâm
Tháng 11 năm 2013
Kế hoạch

Công tác trọng tâm tháng 10/2013

Kế hoạch

Công tác trọng tâm tháng 6, 7 và 8 năm 2013

Kế hoạch
Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 05/2013
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 04/2013
Kế hoạch

Công tác trọng tâm tháng 03/2013

Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 01/2013
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 12/2012
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2012
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2012
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 09 năm 2012
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 07 và 08 năm 2012
Kế hoạch
Công tác trọng tâm tháng 6/2012
Kế hoạch
Thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2012
Công tác trọng tâm tháng 5/2012
Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
  
Slide
Đóng
Tuyển sinh công nghệ sinh học 2016
  
Sách điện tử
Đóng

  
Tra điểm trực tuyến
Đóng
tra điểm trực tuyến
  
Bản đồ
Đóng
  
Lượt truy cập
Đóng