Giới thiệu Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tên phòng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Địa chỉ: Nhà A, số 1 Hoàng Văn Thụ, P.4, TP. Đà Lạt.
Số điện thoại : 063.3540183 - Email: ktkdcl@cdndalat.edu.vn

CHỨC NĂNG:
- Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.
- Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
Read More...
Biểu mẫu và văn bản
Kế hoạch kiểm tra tháng 12
Năm 2017
Kế hoạch kiểm tra tháng 11
Kế hoạch kiểm tra hết môn tháng 11
Lịch thi, kiểm trang tháng 10 năm học 2017-2018
Lịch thi, kiểm tra tháng 10 năm học 2017-2018
Tuyển sinh công nghệ sinh học 2016
Tra điểm trực tuyến
tra điểm trực tuyến
Bản đồ
Lượt truy cập