Giới thiệu Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tên phòng: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Địa chỉ: Nhà A, số 1 Hoàng Văn Thụ, P.4, TP. Đà Lạt.
Số điện thoại : 063.3540183 - Email: ktkdcl@cdndalat.edu.vn

CHỨC NĂNG:
- Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.
- Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
Read More...
Biểu mẫu và văn bản
Slide
Tuyển sinh công nghệ sinh học 2016
Tra điểm trực tuyến
tra điểm trực tuyến
Bản đồ
Lượt truy cập