Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

1. GIỚI THIỆU:

Khoa Công nghệ Thông tin là khoa chuyên môn được hình thành và phát triển từ năm 2000 của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, thực hiện nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp: 

- Đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo quy định Nhà nước. 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy đinh của pháp luật. 

- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đến năm học 2016-2017, Khoa đào tạo được 17 khóa trung cấp và 10 khóa cao đẳng cho các nghề Công nghệ Thông tin (ƯDPM), Lập trình Máy tính, Quản trị mạng máy tính, Kỹ thuật Sửa chữa và Lắp ráp máy tính, Thiết kế đồ họa, Tin học văn phòng…

Khoa Công nghệ Thông tin là đơn vị của Trường xây dựng chương trình khung nghề Lập trình máy tính cho Tổng cục Dạy nghề, xây dựng Chương trình đào tạo và Danh mục thiết bị dạy nghề cho nghề Công nghệ Thông tin (ƯDPM) cấp độ quốc gia.

 Từ 2006 đến nay, tại Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Lâm Đồng giáo viên của Khoa đều đạt giải Nhất khối nghề Công nghệ Thông tin. Giáo viên của Khoa còn thường xuyên tham dự và đạt giải cao trong Hội thi Giáo viên dạy nghề và Hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm cấp quốc gia. Có nhiều sinh viên của Khoa thành đạt thành tích cao tại Hội thi Tay nghề Học sinh Sinh viên quốc gia.  Tỉ lệ học sinh sinh viên của Khoa có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 85%.

Hiện tại Khoa Công nghệ thông tin đã được đầu tư và thực hiện đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) theo cấp độ quốc gia từ Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2011.

Từ năm 2009 đến nay, tập thể Khoa luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Với sự nỗ lực không ngừng, Khoa Công nghệ thông tin đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vào các năm 2009, 2011, 2012. Năm 2014 Khoa được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công nghệ thông tin nhận bằng khen của chính phủ

 2. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN:
Trưởng khoa: Ths. Ngô Thiên Hoàng
Phó Trưởng Khoa: Ths. Phạm Đình Nam
Giáo viên:
- Nguyễn Quỳnh Nguyên 
- Phan Ngọc Bảo
- Trương Thị Thanh Thảo
- Phạm Quốc Dũng
- Ths. Nguyễn Văn Phúc
- Ths. Thái Duy Quý
- Ths. Lê Thành Trung
- TS. Nguyễn Văn Hải
- Phan Hữu Trí
- Ths. Võ Khiếm
- Trần Công Vinh
Giáo vụ khoa: Cô Trương Thị Thanh Thảo.
3. NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO:
Hệ cao đẳng: thời gian đào tạo 2 năm.
- Công nghệ thông tin (Cấp độ: Quốc gia)
Hệ trung cấp: thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Công nghệ thông tin (Cấp độ: Quốc gia)
Hệ sơ cấp: thời gian đào tạo từ 3 đến 6 tháng.
- Bảo trì máy tính
- Thiết kế web
Hệ liên thông: thời gian đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm.
- Cao đẳng Công nghệ thông tin (*)
(*) Đầu vào hệ Liên thông: có trình độ Trung cấp của nghề tương ứng hoặc tương đương. Nếu trái nghề sẽ có chương trình học các môn bổ sung trước khi tham gia khóa học.

4. KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM:
4.1 Nghề  Cao đẳng Công nghệ thông tin:
Kỹ năng:
+ Sử dụng và bảo dưỡng được máy tính cũng như một số thiết bị trong công việc văn phòng (cài đặt phần mềm, soạn thảo, trình bày văn bản; lập, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng tính; sử dụng máy in, máy fax, máy photocopy, máy quét, chứng chỉ IC3,...);
+ Thiết kế, chỉnh sửa được ảnh số và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp và làm dịch vụ Designer (Photoshop, Corel Draw,...);
+ Thiết kế và quản trị được website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Ứng dụng cơ bản công cụ lập trình (VB.NET) và hệ quản trị CSDL SQL Server để xây dựng được phần mềm quản lý;
+ Xây dựng được ứng dụng cơ bản trên thiết bị di động;

Cơ hội việc làm:
- Trong quá trình học tập:
 sinh viên được tham gia kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp, làm việc cùng doanh nghiệp. Các sinh viên có thái độ, kỹ năng làm việc tốt được doanh nghiệp đào tạo, hợp tác để ở lại doanh nghiệp làm việc trong tương lai.
- Sau khi tốt nghiệp:sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 
+ Chuyên viên tin học văn phòng;
+ Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng; 
+ Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Chuyên viên thiết kế và quản trị website; 
+ Chuyên viên thiết kế đa phương tiện;
+ Lập trình viên phần mềm ứng dụng.

4.2 Nghề trung cấp Công nghệ thông tin
Kỹ năng:

+ Sử dụng và bảo dưỡng được máy tính cũng như một số thiết bị trong công việc văn phòng (cài đặt phần mềm, soạn thảo, trình bày văn bản; lập, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng tính; sử dụng máy in, máy fax, máy photocopy, máy quét, chứng chỉ IC3,...);
+ Thiết kế, chỉnh sửa được ảnh số và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp và làm dịch vụ Designer (Photoshop, Corel Draw,...);
+ Thiết kế và quản trị được website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Cơ hội việc làm:
- Trong quá trình học tập: sinh viên được tham gia kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp, làm việc cùng doanh nghiệp. Các sinh viên có thái độ, kỹ năng làm việc tốt được doanh nghiệp đào tạo, hợp tác để ở lại doanh nghiệp làm việc trong tương lai.
- Sau khi tốt nghiệp: sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 
+ Kỹ thuật viên tin học văn phòng;
+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng; 
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;
+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website; 
+ Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

Giờ học của khoa công nghệ thông tin

4.3 Nghề Sơ cấp Bảo trì máy tính
Kỹ năng:
+ Bảo dưỡng được phần mềm máy tính cũng như một số thiết bị trong công việc văn phòng (cài đặt phần mềm, soạn thảo, trình bày văn bản; lập, tính toán, tổng hợp dữ liệu trên bảng tính; sử dụng máy in, máy fax, máy photocopy, máy quét,...);

Cơ hội việc làm:
+ Làm việc tại các cửa hàng điện tử.
+ Làm kỹ thuật cho các công ty bán máy tính.
+ Làm dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính
+ Mở cửa hàng hoặc công ty kinh doanh về máy tính

Giờ học sửa chữa máy tính

4.4 Nghề sơ cấp Thiết kế web
Kỹ năng:
+ Thiết kế và quản trị được website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm:
+ Quản trị hệ thống WebServer và MailServer;
+ Thiết kế và quản trị website cho doanh nghiệp.
4.5 Trình độ liên thông cao đẳng:
Kỹ năng và cơ hội việc làm: có kỹ năng và cơ hội việc làm như trình độ cao đẳng của nghề tương ứng.
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Khoa Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Phòng D12 - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng. 
Điện thoại: 063.3540106 - Email: cntt@cdndalat.edu.vn

Tra điểm trực tuyến
Hỗ trợ

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
01 Hoàng Văn Thụ - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3827063 - Fax: 063.3545099

Email Trường: cdndalat@cdndalat.edu.vn
Email quản trị web: admin@cdndalat.edu.vn
Email tuyển sinh: tuyensinh@cdndalat.edu.vn

Sách điện tử

Video 2012

Video

Lượt truy cập