Module chỉ tra cứu được điểm cho các lớp từ Cao Đẳng K1 và Trung cấp K9 trở về sau; Một số môn học của các lớp thuộc Cao đẳng K1,K2 và Trung cấp K9, K10 sẽ không có điểm thi. Kết quả tra cứu trên trang Web không thay thế bảng điểm được cung cấp tại Phòng Đào tạo. Một số lớp trung cấp hệ 3 năm chỉ có thể tra điểm bắt đầu từ học kỳ 3 (vì học kỳ 1 và 2 học chương trình văn hóa)
Họ và tên hoặc MSSV: Chọn học kỳ:
Trong quá trình tra cứu nếu gặp lỗi xảy ra, xin góp ý trực tiếp về email lexuanthach@cdndalat.edu.vn. Module có dùng một phần mã lệnh của VietPad.