Thông tin tuyển sinh

Loại tốt nghiệp
Đăng ký trình độ
Nguyện vọng đăng ký

Thông tin liên hệ

Họ và tên đầy đủ  
Địa chỉ email  
Giới tính
Ngày tháng năm sinh (dd/MM/yyyy)  
Dân tộc
Tôn giáo
Hộ khẩu thường trú
Gửi giấy báo kết quả về:
Số điện thoại
Mã bảo mật:
 

Tên giao dịch trong nước: Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. Tên giao dịch quốc tế: Dalat Vocational Training College. Tên viết tắt: DALATVTC
Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng
Hành chính: 0263.3836654 - Đào tạo: 0263.3827063 - Fax: 0263.3545099
Hành chính: cdndalat@cdndalat.edu.vn - Đào tạo: daotao@cdndalat.edu.vn - Quản trị Web: admin@cdndalat.edu.vn