Giới thiệu Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt
Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt từ ngày thành lập đến nay
I. Đặc điểm, tình hình Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt:

Từ năm 2000 Chi bộ Bộ phân Trường Kỹ thuật Đà Lạt được thành lập và trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng. Ban đầu Chi bộ chỉ có 02 đảng viên do đó sinh hoạt Chi bộ ghép Trường Kỹ thuật Đà Lạt và Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-ĐU ngày 30/9/2002 của Đảng ủy cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng.

Đến tháng 6 năm 2004 Chi bộ Trường Kỹ thuật Đà Lạt được tách ra thành chi bộ trực thuộc theo Quyết định số 18/QĐ-ĐU ngày 08/6/2004 của Đảng ủy cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng. Tổng số đảng viên là 06.

Tháng 7 năm 2007 Trường Kỹ thuật Đà Lạt được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt theo Quyết định số 920/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2007 về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do đó Chi bộ Trường Kỹ thuật Đà Lạt trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng được chuyển thành Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trực thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng Lâm Đồng theo Quyết định số 844-QĐ/ĐU ngày 07/4/2008 của Đảng ủy Dân Chính Đảng Lâm Đồng. Đảng ủy Lâm thời Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt được thành lập có 07 đ/c, gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 Đảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 05 Chi bộ trực thuộc, 09 đ/c là Chi ủy các Chi bộ. Tổng số đảng viên là 40.

Tháng 11/2008 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 – 2010. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 07 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 Đảng ủy viên ; Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 05 Chi bộ trực thuộc, 15 đ/c là chi ủy các chi bộ. Tổng số đảng viên là 48.

Tháng 5/2010 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 09 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 07 Đảng ủy viên . Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 06 Chi bộ trực thuộc, 12 đ/c là chi ủy các chi bộ. Tổng số đảng viên là 48.

Đến tháng 6/2015 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 09 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 07 Đảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 08 Chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên là 63.

 II. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 09 đồng chí

+ Ban Thường Vụ Đảng ủy:

* Bí thư Đảng ủy: Đ/c Trương Thúc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

* Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

* Ủy viên Ban Thường vụ: Đ/c Ngô Thiên Hoàng – Bí thư chi bộ 4 – Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin.

+ Các Đảng ủy viên:

* Đ/c Châu Thị Thiệp – Bí thư chi bộ 1 – Phụ trách văn thư Đảng ủy.

* Đ/c Phạm Văn Hải – Bí thư chi bộ 2 – Trưởng phòng Công tác Học sinh-Sinh viên.
* Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Bí thư chi bộ 3 – Trưởng Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

* Đ/c Lê Đoàn Đình Đức – Ủy viên UBKT Đảng ủy – Phó Bí thư chi bộ 4 – Q. Trưởng khoa Điện – Điện tử

* Đ/c Nguyễn Văn Hải – Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.
* Đ/c Hoàng Đình Thắng
Bí thư chi bộ Trung tâm Đào tạo lái xe – Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe.

III. Thành tích của Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

- Chi bộ Trường Kỹ thuật Đà Lạt đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh từ năm 2004-2006.
- Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh từ năm 2008-2012.

- Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tặng khen thưởng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2009, 2010, 2011, 2012.

- Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tặng Đảng bộ có thành tích xuất sắc 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ 2007-2010. Quyết định số 66-QĐ/ĐU ngày 02/ 11/2010.

- Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liền ( từ năm 2009 – 2011).

- Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đạt Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ năm 2009 đến năm 2013 (5 năm).

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Cờ Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2009 – 2013).


Ban Chấp Hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp Hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020.


Hỗ trợ

Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt
01 Hoàng Văn Thụ - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3827063 - Fax: 063.3545099

Email Trường: cdndalat@cdndalat.edu.vn
Email quản trị web: admin@cdndalat.edu.vn
Email tuyển sinh: tuyensinh@cdndalat.edu.vn

Video 2012

Video

Lượt truy cập