Giới thiệu

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Email: ttthucnghiemvadvsx@cdndalat.edu.vn.

Điện thoại: 063.3540295.

Hoạt động thực nghiệm dịch vụ sản xuất phục vụ cho công tác đào tạo nghề của Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt.Xem tiếp

Tài liệu, văn bản
Slide
Lịch công tác