Giới thiệu TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE.
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT.
Địa chỉ: 01 Nguyễn Khuyến - Phường 5 – Đà Lạt – Lâm Đồng.
Điện thoại: 84-063-3560889 hoặc 84 – 063 – 3829143.
Email: laixe@cdndalat.edu.vn.

Trung tâm Đào tạo Lái xe được thành lập theo Quyết định số 625/QĐ – CĐNĐL ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Read More...
Tin tức
Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tô Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tô Read More...
Tài liệu, văn bản
Đơn đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tôĐơn đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tô
Đơn đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tô bằng tập tin Microsoft Word dùng để tải về và in Xem tiếp ...
Mẫu giấy khám sức khỏeMẫu giấy khám sức khỏe
Mẫu giấy khám sức khỏe dành cho đăng ký học và thi lái xe ô tô - mô tô Xem tiếp ...
Slide
Lịch công tác
Lịch trực tết nguyên đán năm 2012 - 14 Tháng Giêng 2012
Lịch trực tết năm Nhâm Thìn 2012 của Trung tâm Đào tạo lái xe Xem tiếp ...
Lịch học và thi
Kết quả thi